فشرده ساز MCE-454F

Full HD, HEVC,MPEG-4
صفحه کنترل لمسی در پنل جلو , سایز ۴U