فشرده ساز MCE-452F

Full HD HEVC,MPEG-4
صفحه کنترل لمسی در پنل جلو