فشرده ساز MCE-451F

Full HD HEVC,MPEG-4
صفحه کنترل LCD در پنل جلو , سایز ۱U