فشرده ساز و فرستنده قابل حمل SKY

HD/SD-H.264/MPEG4
صفحه کنترل لمسی, وزن سبک و قابل حمل